HOKEJ-KARTY.CZ ONLINE STORE - Collect, trade, enjoy!

Shopping cart

Shopping cart is empty...

Consignment sales

 

Máte doma zajímavé hokejové karty a rádi byste je nabídli jiným sběratelům? Tak právě pro Vás je určena naše služba komisního prodeje!

Nyní výhradně pro naše pravidelné zákazníky.
Zejména tuto službu nabízíme těm, kdo se zúčastňuje pravidelně našich Group Breaků, protože např. u Random GB se stává, že zákazník sice získá skvělou kartu, ale z týmu, který nesbírá. V takovém případě bude velmi jednoduché kartu ponechat u nás a rovnou vystavit do nabídky. Samozřejmě službu nabízíme také zákazníkům, kteří u nás nakupují pravidelně boxy či balíčky. Pro ně nejen pro karty, které byly bezprostředně vytaženy z boxů či balíčků
od nás.
Služba platí pro zákazníky, kteří u nás mají nasbíráno minimálně 150 bodů v Bonus Clubu.

PODMÍNKY KOMISNÍHO PRODEJE.

- nejdříve emailem zašlete foto karet, které byste chtěli přes naši firmu nabídnout jiným zákazníkům.
Do emailu napište i požadované prodejní ceny za každou kartu - do tabulky s popisem karty (jméno hráče, ročník, název karty, číslo, limitace - bude následně doplněno do smlouvy). Seznam je nutné zasílat elektronicky (ideálně v excel tabulce, nebo alespoň textem v emailu - nezasílejte ceny na fotkách)
- minimální počet karet do nabídky je 5 ks. Maximální počet – 50 ks. Je to z důvodu administrativního (manipulačního) poplatku, pro každý případ bude nutné vystavit smlouvu o komisním prodeji.
- v případě dohody následně zašlete karty fyzicky na naši adresu. Podmínkou je samozřejmě slušná kvalita všech karet.
- po přijetí karet proběhne kontrola kvality a následně bude vytvořena smlouva o komisním prodeji, kde zákazník vypíše všechny karty, doplní své údaje, smlouvu zašle zpět (emailem). My následně kartám přidělíme unikátní kódy a vložíme do nabídky
- karty budou od uhrazení manipulačního poplatku vloženy do nabídky eshopu maximálně do 5 pracovních dnů.
- jednorázový manipulační poplatek za vložení každé jednotlivé karty do nabídky je 19,- Kč. V ceně poplatku je již balné a obalový materiál.
Manipulační poplatek bude vyfakturován dle počtu zaslaných karet, např. 10 karet - 190,- Kč (10 karet x 19,- Kč/ks).
- vyúčtování bude prováděno 1x měsíčně, vždy na konci měsíce (nejdříve však 14 dnů od prodeje, v případě prodeje do zahraničí až po doručení zákazníkovi). V případě prodeje bude zákazníkovi vyplacena dohodnutá suma na bankovní účet, který bude uveden ve smlouvě, případně bude možné částku použít na nákup v našem eshopu.
- karty budou v komisním prodeji vždy maximálně 1 rok. V případě oboustranného zájmu může být komisní prodej bezplatně prodloužen. Samozřejmě se majitel může kdykoliv rozhodnout, že chce všechny karty zaslat zpět, v tom případě mu bude vystavena faktura na poštovné a karty budou zaslány na adresu uvedenou ve smlouvě.
- provize z prodeje činí 15% z karet do 1000,- Kč. Nad 1000,- Kč je provize 10%.
Pro pravidelné zákazníky, kteří mají nasbíráno v našem Bonus clubu více než 350 bodů, bude provize ze všech karet vždy pouze 10%!
Z naší provize je nutné odvézt DPH (21%), o které bude konečná prodejní cena navýšena. Ukážeme si na příkladu, jak bude DPH počítáno. Např. k nám vložíte kartu na prodej, v ceně 1000,- Kč. Naše provize bude 100,- Kč. Tedy DPH z provize bude činit 21,- Kč (21%). O to bude navýšena prodejní cena. Tzn. že konečná cena bude 1021,- Kč. Zákazníkovi bude vyplaceno v případě prodeje 900,- Kč.
Pro zajímavost, naše firma následně odvede DPH 21% ještě z provize 100,- Kč, jelikož jde v našem případě o službu.
- všechny karty budeme evidovat v excel souboru.

V případě prodeje budeme zasílat zákazníkovi email s aktualizovaným excelem (resp. print screenem), kde budou vidět zbývající karty tak, aby obě strany měly stále dokonalý přehled o tom, co již bylo vyplaceno a co ještě zbývá.

Zákazníkům komisním prodejem nabízíme možnost prodat kartu po celé EU, jelikož u nás již pravidelně nakupují zákazníci z jiných států. V posledním roce celkem často prodáváme kusové karty i do zámoří!

 

V případě vytažení nějaké výjimečné karty v našich Group Breacích, můžeme po dohodě se zákazníkem, který splňuje kritéria pro komisní prodej, udělat výjimku a vložit pouze 1 kartu.
Vzhledem k tomu, že náš bonus club již aktuálně nesleduje časové pásmo 1 roku, je velmi pravděpodobné, že časem změníme podmínky komisního prodeje, co se týče požadavku na počet nasbíraných bodů.
Jakmile se služba plně zprovozní, a budeme vědět, jak jsme na tom s kapacitou, službu otevřeme pro všechny, bez omezení.

V případě dotazů nás můžete kontaktovat.