HOKEJ-KARTY.CZ ONLINE OBCHOD - Sbírej, vyměňuj, bav se!

Nákupní košík

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Obchodní podmínky

Jak nakupovat

Objednání zboží

Objednání zboží v našem internetovém obchodě www.hokej-karty.cz je velice jednoduché. Při objednávce není nutná registrace zákazníka, stačí pouze vyplnění obvyklých údajů, které jsou nutné z hlediska expedice a případného kontaktování zákazníka. Pokud zákazník uzná za vhodnou registraci v našem internetovém obchodě, získává do budoucna řadu výhod - viz obchodní podmínky.

 1. Prodávající dodá zboží na základě řádně provedené a úplné elektronické objednávky a specifikace zákazníka, které se provádí vyplněním formuláře na stránkách prodávajícího. 
 2. Ti zákazníci, kteří se zaregistrují na adrese www.hokej-karty.cz, budou zařazeni do seznamu registrovaných zákazníků. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným zákazníkům výhody oproti neregistrovaným zákazníkům, jako jsou nabídky produktů za zvýhodněnou cenu v podobě slevových karet, odběr zboží nad určité množství zdarma, dárkové kupony, atp., o jejichž aktuální nabídce budou registrovaní zákazníci informováni na internetovém portálu www.hokej-karty.cz nebo prostřednictvím emailových nabídek.
  Se spuštěním nového rozhraní webu dne 15. 8. 2022 se všem registrovaným zákazníkům budou za každou objednávku načítat bonusové body ve výši 1% z ceny bez dopravy (za objednané zboží). Tyto body budou moci zákazníci využít jako slevu v objednávce, doporučujeme však body uchovávat do spuštění bonusového systému, který bude hotov do dubna roku 2023. Současně také budou mít zákazníci možnost využít výhodného nákupu k objednávce. Některé předměty a zboží budou moci zakoupit za 1,- Kč. Vždy dle aktuální nabídky (zboží - dárky - se nabízí v košíku automaticky, zákazník vybere z aktuální nabídky).
  V případě, kdy zákazník rozdělí objednávku na několik dílčích v jeden den, aby získal více jednotlivých dárků, budou takové dárky z každé následné objednávky vyřazeny a bude zaslán pouze 1 dárek z objednávky první.
  Pokud by systém nedopatřením načítal zákazníkům chybný počet bodů, body budou ručně upraveny v administraci zákazníka prodávajícím a případná sleva v objednávce upravena dle výše uvedených podmínek.
 3. Registrovaným zákazníkům budou zasílána v obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách, k čemuž zákazník uděluje zaregistrováním se na stránkách www.hokej-karty.cz, výslovný souhlas, který může kdykoliv poté odvolat zasláním emailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu info@hokej-karty.cz.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávka bude zákazníkovi obratem po jejím odeslání do několika hodin vždy potvrzena na email uvedený v objednávce, kupní smlouva pak vzniká potvrzením objednávky.
 5. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 6. Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
 7. Minimální objednávka v internetovém obchodě www.hokej-karty.cz činí 50,- Kč včetně DPH, bez poštovného. Nižší objednávky nejsou možné ani telefonicky či emailem.
 8. Prodejní akce - pravidelně zde probíhají prodejní akce. Vždy doporučujeme přečíst přesně znění v textu k akci. Pokud není uvedeno jinak, akce platí pro všechny zákazníky (v některých případech pouze pro registrované, vždy je uvedeno v popisu) a každý zákazník ji může využít pouze 1x. Jakákoliv akce se nevztahuje na zákazníky, kteří u nás neuhradili objednávku, či nepřevzali objednávku na dobírku.

 

ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Zboží, které je skladem, expedujeme do 1 pracovního dne od obdržení objednávky a to prostřednictvím České pošty doporučenou poštou s dodáním do 4 pracovních dnů od odeslání, dále prostřednictvím doporučeného dopisu na dobírku, či při platbě předem doporučeným dopisem a také zásilkovou službou DPD, která má obvyklé dodání zboží po ČR do 24 hod, či zásilkovou službou Zásilkovna, která doručí dodání zboží po ČR obvkle do 24 hodin. Produkty, které nejsou k dispozici v ČR expedujeme do 2 až 4 týdnů a to prostřednictvím České pošty nebo přepravní službou DPD a Zásilkovna.
 • Zboží bude doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce.
 • O odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu.
 • Doručení proběhne v pracovní dny v době obvyklé pracovní doby Českou poštou, DPD či Zásilkovnou na adresu uvedenou v objednávce.

 

PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

 • Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.
 • Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele internetového obchodu www.hokej-karty.cz.NÁKLADY NA BALENÍ A DOPRAVU PO ČR (Poštovné)

Viz článek VII (dole).
 

Pro kompletní informace doporučujeme prostudovat obchodní podmínky internetového obchodu www.hokej-karty.cz.

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.hokej-karty.cz.

Naší jedinou a trvalou snahou je poskytovat kvalitní služby a dodávky hokejových karet, příslušenství, boxů, balíčků a všeho ostatního z naší nabídky. Na www.hokej-karty.cz máme pro Vás aktuálně skladem kompletní sortiment špičkových produktů od firem jako jsou Upper Deck, Panini, Pacific, In the Game, McFarlane, Ultra Pro, BCW a další. A trvale se přizpůsobujeme Vašim každodenním požadavkům.

O provoz našeho e-shopu se stará pouze kvalifikovaný personál se zkušenostmi s prodejem.Článek I.

Úvodní ustanovení

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle ust. § 588 a násl. ve spojení s ust. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

 1. E-shop www.hokej-karty.cz (dále jen prodávající) provozuje IČ: 10887555 (HOKEJ-KARTY.CZ s.r.o.). Je zaměřený na prodej hokejových karet a ostatního zboží a prostřednictvím internetového portálu www.hokej-karty.cz poskytuje svým zákazníkům služby spočívající v poradenství a prodeji nabízeného zboží. Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto Všeobecné obchodní podmínky pro dodávky zboží nabízené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí.
 2. Informace nacházející se na těchto internetových stránkách slouží pouze k všeobecným informacím.
 3. Na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek je distribuováno zboží také do zemí Evropské unie.

Článek II.

Předmět smlouvy

 1. Předmětem kupní smlouvy je sortiment hokejových karet, příslušenství, aj. nabízené na internetových stránkách www.hokej-karty.cz a výslovně uvedený v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím. (viz. odst. 3 článek III.).
 2. Nabídka zboží na internetových stránkách je nezávazná.
 3. Prodávající se zavazuje, že bude svým zákazníkům (kupujícím) dodávat:
  bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží dle učiněné objednávky vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR, EU.
  Kvalita všech hokejových karet je v souladu se stupni dle www.beckett.com. Všechny karty v naší nabídce mají kvalitu MINT, NM-MT+, NM-MT. Tedy cca kvalita 8, 9 či 10 z 10-ti bodů (10 je maximum), pokud není uvedeno jinak (týká se zejména starších karet, tzv Vintage, kde může být kvalita i nižší než 8.
 4. Prodávající zabezpečí balení a přepravu zásilek objednateli způsobem, který zajistí zachování kvality produktů.

Článek III.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

 1. Prodávající dodá zboží na základě řádně provedené a úplné elektronické objednávky a specifikace zákazníka, které se provádí vyplněním formuláře na stránkách prodávajícího. Výjimečně se připouští objednávka na stejném formuláři zaslaném mailem nebo faxem.
 2. Ti zákazníci, kteří se zaregistrují na adrese www.hokej-karty.cz, budou zařazeni do seznamu registrovaných zákazníků. Prodávající si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným zákazníkům výhody oproti neregistrovaným zákazníkům jako jsou nabídky produktů za zvýhodněnou cenu v podobě slevových karet, odběr zboží nad určité množství zdarma, speciální prodejní akce, dárkové kupony, atp.., o jejichž aktuální nabídce budou registrovaní zákazníci informováni na internetovém portálu www.hokej-karty.cz, či prostřednictvím emailu.
 3. Registrovaným zákazníkům budou zasílána v obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. informace o některých službách, akcích apod., k čemuž zákazník uděluje zaregistrováním se na stránkách www.hokej-karty.cz, výslovný souhlas, který může kdykoliv poté odvolat zasláním emailové zprávy na kontaktní e-mailovou adresu info@hokej-karty.cz.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Objednávka bude zákazníkovi potvrzena po jejím odeslání do několika minut na email uvedený v objednávce, kupní smlouva pak vzniká přijetím kopie objednávky emailem kupujícího.
 5. Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
 6. Prodávající má právo odmítnout dodávku zboží, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu. Prodávající také může odmítnout dodávku zboží zákazníkovi, kterého nebude možné kontaktovat (špatně uvedené telefonní číslo či email), stejně jako v případech, kdy bude mít prodávající podezření na to, že zásilka nebude odebrána a uhrazena.
 7. Minimální objednávka v internetovém obchodě www.hokej-karty.cz činí 50,- Kč včetně DPH, bez poštovného. Nižší objednávky nejsou možné ani telefonicky či emailem.
 8. Balíčky, které jsou plněny provozovatelem a naleznete je v nabídce pod názvem "hokej-karty balíček", "hokej-karty.cz balíček special" a "hokej-karty gold edice", jsou vždy omezeny nákupem max. 10-ti ks jedné série na jednoho zákazníka, platí též při sčítání objednávek, pokud není v detailu balíčku uvedeno jinak.

Článek IV.

Místo plnění

 1. Místem plnění je místo podnikání dle živnostenského listu na adrese: Vrchlického 1092, 436 01 Litvínov, kraj Ústecký, Česká republika.
 2. Distribuce objednávek je v současné době realizována prostřednictvím kurýrních služeb České pošty (www.ceskaposta.cz) a přepravní společnosti DPD (https://www.dpd.com/cz/cs/).
 3. Kurýrní služba dodá zásilku zákazníkovi. Pokud v okamžiku převzetí zboží od přepravní služby zjistí kupující mechanické poškození obalu zásilky, je v jeho zájmu zkontrolovat stav zásilky. V případě jejího poškození má kupující právo trvat na vyhotovení „záznamu o poškození zásilky“ za přítomnosti zástupce přepravní služby. Doporučuje se nepodepisovat předávací protokol, aniž by kupující překontroloval, zda nebyl obal v průběhu přepravy poškozen či narušen. Kupující má právo nepřevzít zásilku, která nese znaky poškození či narušení obalu.
 4. Při doručování zásilky prostřednictvím kurýrní služby platí následující:
  - při objednávce na dobírku v pracovní dny do 9:00 bude objednávka předána kurýrní službě (Česká pošta, DPD či Zásilkovna) ještě týž pracovní den. Objednávky na dobírku, které obdržíme po 9:00 v pracovní dny, budou předány kurýrní službě následující pracovní den. Kurýrní služba ji doručí na adresu zákazníka obvykle do 1 až 5 pracovních dnů od odeslání po celé ČR. Pokud kurýrní služba nezastihne zákazníka na udané adrese, bude zákazníkovi ponecháno (nejčastěji ve schránce) oznámení o uložení zásilky.

Článek V.

Dodání zboží

 1. Dodávky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího odeslány v co nejkratším termínu, obvykle do 24 hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání objednateli nejdéle ve lhůtě 5 pracovních dnů od přijetí objednávky ve výjimečných případech může být dodací lhůta delší. Při doručování do zahraničí se uvedené lhůty prodlužují o nezbytně nutnou dobu (dle vyjádření České pošty se doporučené zásilky doručují cca do jednoho týdne, DPD do 1 až 2 pracovních dnů, Zásilkovna do 1 až 2 pracovních dnů). Objednávka zboží, která připadne na dny pracovního klidu bude expedována další nejbližší následující pracovní den. Expedici zboží může prodloužit případné ověření nově nakupujícího zákazníka, které je zpravidla prováděno během 24 hodin od přijetí objednávky.
 2. Dodací lhůta začíná běžet od potvrzení závazné objednávky prodávajícím za podmínky obdržení všech informací, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
 3. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci tak, aby byly dodrženy lhůty dle odst. 1 tohoto článku, oznámí prodávající tuto skutečnost zákazníkovi elektronickou poštou, výjimečně faxem nebo telefonicky a upřesní předpokládaný termín dodání. Prodávající zároveň nenese odpovědnost za prodloužení dodací doby, které je způsobeno přepravující společností (např. Česká pošta s. p.) pokud je evidentně patrné, že zásilku odeslal, např. dle kopie podání na České poště, či dle sledovacího čísla.
 4. Pokud dodávka zboží selže, je podstatným způsobem ztížena či znemožněna z jakýchkoliv důvodů, a lze důvodně předpokládat, že objednávka nebude dodána ve lhůtě 5 pracovních dnů od přijetí objednávky, je prodávající povinen uvědomit kupujícího, že v této lhůtě nelze zásilku dodat a současně jej informovat o předpokládané době dodání zboží.
  Pokud poté kupující výslovně neprohlásí, že na splnění dodávky trvá, má se za to, že od kupní smlouvy odstoupil. V takovém případě je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce – kupní smlouvě na jeho účet, pokud byly zaplaceny předem na účet prodávajícího.
 5. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. není i přes dohodnutý termín přítomen kupující, kupujícím určená osoba nebo není schopna uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Pokud nebude objednané zboží vyzvednuto a zákazník nebude komunikovat s prodávajícím, pak nese kupující náklady spojené s odesláním zboží v plné výši a na tuto částku mu bude odeslána faktura. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo nedodat zboží v budoucnu takovým osobám, které neuhradili objednané zboží, či jej nevyzvedli (v případě odeslání na dobírku). Současně, pokud by zákazník nevyzvedl zboží zaslané na dobírku opakovaně, souhlasí s úhradou částky 150,- Kč vč, DPH/zásilka za tratné zabalení a odeslání zboží, na náš bankovní účet.
 6. Prodávající je oprávněn provádět dodávky formou dílčích dodávek, s tím spojené vícenáklady nese prodávající.
 7. Podmínkou platnosti internetové objednávky je pravdivé vyplnění požadovaných osobních údajů v registračním formuláři, zejména pro účely vyhotovení daňového dokladu. Prodávající neručí za splnění objednávky vyplněné nesprávně, nepravdivě či neúplně.
 8. Okamžikem předání zboží dopravci přechází nebezpečí škody na zboží na objednatele.
 9. Daňový doklad ke všem objednávkám obdrží zákazníci v elektronické podobě v automatickém emailu.
 10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo je na trhu nedostupné, nebo byla chybně stanovena cena výrobku. V případě, že tato situace nastane, bude zákazník kontaktován v závislosti na způsobu objednávky emailem nebo telefonicky event. faxem za účelem dohody o dalším postupu.
 11. Zákazník může objednávku stornovat e-mailem bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením nebo pokud již nedošlo k její expedici. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.
 12. Prodávající si vyrazuje právo vyžádat platbu předem na bankovní účet v případě, kdy se cena objednaného zboží rovná přibližně ceně poštovného a dobírečného.

Článek VI.

Cena a placení

 1. Nabídkové ceny uvedené na www stránkách prodávajícího (www.hokej-karty.cz) jsou platné v okamžiku objednání. Veškeré ceny jsou uvedeny v Kč. Jde o ceny konečné, které obsahují DPH 21% pro nákupy v ČR. Ceny nezahrnují náklady na balení a dopravu, pokud není uvedeno jinak.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě zřejmé písařské či početní chyby uvedených cen.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ceny zboží v případě podstatnější změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Aktuální cena zboží bude vždy uvedena na internetových stránkách www.hokej-karty.cz zprostředkovatele.
 4. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na bankovní účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží.

Článek VII.

NÁKLADY NA BALENÍ A DOPRAVU PO ČR (Poštovné)

Objednávky s výběrem platby předem na bankovní účet jsou splatné do 2 pracovních dnů. 
Platby za tým či pozici v jakémkoliv GROUP BREAKU jsou splatné následující pracovní den po objednání. 


GB doporučujeme platit hned po zakoupení týmu. Pomůžete tak rychlému rozbalení.

Poštovné je závislé na způsobu platby a to:

Při výběru služby ZÁSILKOVNA po ČR platí následující kritéria:

 1. 89,- Kč za doporučenou zásilku (balík či dopis), pokud je cena zboží od 0,- do 5.999,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. 2001991642/kód banky 2010, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s.. Nebo je objednávka hrazena ONLINE platbou. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Částka poštovného je také platná pro online služby GoPay. Obvyklé dodání 24 hodin.
 2. 0,- Kč za zásilku, pokud je cena zboží vyšší než 6.000,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. 2001991642/kód banky 2010, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s.. Nebo je objednávka hrazena ONLINE platbou. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Částka poštovného je také platná pro online služby GoPay. Dodání do 48 hodin (obvykle do 24 hodin).

Při výběru služby ZÁSILKOVNA po SK platí následující kritéria:

 1. 129,- Kč za doporučenou zásilku (balík či dopis). Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. IBAN: CZ8220100000002401991668, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (FIO banka a.s.). Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Částka poštovného je také platná pro online služby GoPay. Obvyklé dodání 24 hodin.


POZN. při výběru služby ZÁSILKOVNA zákazník vybere výdejní místo z celkových 7912 v ČR a dalších 1979 míst na Slovensku (údaj ze srpna 2022), kam mu bude zásilka druhý den doručena (na Slovensko obvykle do 1 až 3 dnů). Po přijetí zásilky na výdejní místo bude zákazník informován prostřednictvím SMS a emailu. 

Službu Zásilkovna lze použít pouze pro objednávky do 20.000,- Kč včetně DPH a do 5 kg váhy.

Kompletní informace ke služně ZÁSILKOVNA naleznete na www.zasilkovna.cz.


Při výběru České pošty platí následující kritéria:

 1. 109,- Kč za Balík do ruky, pokud je cena objednaného zboží do 5.999,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. 2001991642/kód banky 2010, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Částka poštovného je také platná pro online služby GoPay.
 2. 0,- Kč za Balík do ruky, pokud je cena objednaného zboží vyšší než 6.000,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. 2001991642/kód banky 2010, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Částka poštovného je také platná pro online služby GoPay.
 3. 99,- Kč za Balík na poštu, pokud je cena objednaného zboží do 5.999,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. 2001991642/kód banky 2010, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s.. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Částka poštovného je také platná pro online služby GoPay.
 4. 0,- Kč za Balík na poštu, pokud je cena objednaného zboží vyšší než 6.000,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. 2001991642/kód banky 2010, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Částka poštovného je také platná pro online služby GoPay.

V případech, kdy zákazník vybere způsob platby předem na bankovní účet (ať už na český či slovenský účet), je objednávka splatná do 2 pracovních dnů.


Při výběru zásilkovou službou DPD platí následující kritéria:

 1. 109,- Kč za zásilku, pokud je cena zboží do 5.999,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. 2001991642/kód banky 2010, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s.. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Zde je zaručeno dodání do 24 hodin od odeslání.
 2. 0,- Kč za zásilku, pokud je cena zboží vyšší než 6.000,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. 2001991642/kód banky 2010, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s. Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Zde je zaručeno dodání do 24 hodin od odeslání

V případech, kdy zákazník vybere způsob platby předem na bankovní účet (ať už na český či slovenský účet), je objednávka splatná do 2 pracovních dnů.

V případě, že zákazník platbu do 2 pracovních dnů neuhradí, bude objednávka stornována. Prodávající ve většině případů po 2 dnech kontaktuje kupujícího prostřednictvím emailu či telefonu, aby zjistil důvod zpoždění platby, není to však povinností prodávajícího. 
Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat žádnou s dalších objednávek pro osoby, které již jednou objednávku vyplnili a platbu neodeslali nebo si nevyzvedli zásilku na dobírku bezdůvodně.


NÁKLADY NA BALENÍ A DOPRAVU NA SLOVENSKO (Poštovné)

Poštovné je závislé na způsobu platby a to:

Při výběru České pošty platí následující kritéria:

 1. 159,- Kč za Obchodní balík, pokud je cena zboží do 9.999,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem na bankovní účet provozovatele číslo: 2401991668/8330 - IBAN: CZ8220100000002401991668, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (FIO banka a.s.). Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Částka poštovného je také platná pro online služby GoPay. Dodání do 3 pracovních dnů.
 2. 0,- Kč za Obchodní balík, pokud je cena zboží 10.000,- Kč a výše. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem na bankovní účet provozovatele číslo: 2401991668/8330 - IBAN: CZ8220100000002401991668, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (FIO banka a.s.). Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Dodání do 3 pracovních dnů.

Při výběru zásilkovou službou DPD platí následující kritéria:

 1. 199,- Kč za zásilku, pokud je cena objednaného zboží do 9.999,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. 2401991668/8330 - IBAN: CZ8220100000002401991668, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (FIO banka a.s.). Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Lze využít na nákup jakéhokoliv zboží z naší nabídky.
 2. 0,- Kč za zásilku, pokud je cena objednaného zboží nad 10.000,- Kč. Pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem z účtu zákazníka na bankovní účet provozovatele č. 2401991668/8330 - IBAN: CZ8220100000002401991668, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (FIO banka a.s.). Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Lze využít na nákup jakéhokoliv zboží z naší nabídky


V případech, kdy zákazník vybere způsob platby předem na bankovní účet (ať už na český či EUR účet), je objednávka splatná do 2 pracovních dnů.
 

NÁKLADY NA BALENÍ A DOPRAVU DO EVROPSKÉ UNIE (Poštovné)

Poštovné je závislé na způsobu platby a to:

Pro zasílání do států Evropské Unie platí následující kritéria:

 1. 349,- Kč pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem na bankovní účet provozovatele číslo: IBAN: CZ8220100000002401991668, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (FIO banka a.s.). Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Částka poštovného je také platná pro online služby GoPay. Dodání do 3 pracovních dnů.

  V případech, kdy zákazník vybere způsob platby předem na bankovní účet (ať už na český či EUR účet), je objednávka splatná do 3 pracovních dnů.

V případě, že zákazník platbu do 3 pracovních dnů neuhradí, bude objednávka stornována. Prodávající ve většině případů po 3 dnech kontaktuje kupujícího prostřednictvím emailu či telefonu, aby zjistil důvod zpoždění platby, není to však povinností prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat žádnou s dalších objednávek pro osoby, které již jednou objednávku vyplnili a platbu neodeslali, stejně tak i pro osoby, jež nevyzvednou zboží objednané na dobírku, které neodeberou a vrátí se zpět prodávajícímu.
 

NÁKLADY NA BALENÍ A DOPRAVU MIMO EVROPSKOU UNII (WORLDWIDE SHIPPING)

Poštovné je závislé na způsobu platby a to:

Pro zasílání do států mimo EU platí následující kritéria:

 1. 399,- Kč pokud je celková částka za objednané zboží včetně poštovného hrazena předem na bankovní účet provozovatele číslo: IBAN: CZ8220100000002401991668, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (FIO banka a.s.). Přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky tohoto internetového obchodu (naleznete v automatickém emailu po potvrzení objednávky). Částka poštovného je také platná pro online služby GoPay. Dodání do 3 pracovních dnů.

  TATO VARIANTA POŠTOVNÉHO JE PLATNÁ POUZE PRO NÁKUP KUSOVÝCH KARET Z NAŠEHO OBCHODU. NOVÉ SÉRIE (BOXY A BALÍČKY) UPPER DECK JAKO AUTHORIZED INTERNET RETAILER NEJSME SCHOPNI DODAT MIMO EU PO DOBU 6 MĚSÍCŮ!

  V případech, kdy zákazník vybere způsob platby předem na bankovní účet (ať už na český či EUR účet), je objednávka splatná do 3 pracovních dnů.

V případě, že zákazník platbu do 3 pracovních dnů neuhradí, bude objednávka stornována. Prodávající ve většině případů po 3 dnech kontaktuje kupujícího prostřednictvím emailu či telefonu, aby zjistil důvod zpoždění platby, není to však povinností prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat žádnou s dalších objednávek pro osoby, které již jednou objednávku vyplnili a platbu neodeslali, stejně tak i pro osoby, jež nevyzvednou zboží objednané na dobírku, které neodeberou a vrátí se zpět prodávajícímu.

POZNÁMKA KE SLUŽBĚ PAYPAL. Pokud zákazník vybere způsob platby přes bezhotovostní systém převodu plateb PAYPAL, celková částka je automaticky v objednávce navýšena o 5%, což odpovídá poplatkům, které následně strhne společnost Paypal provozovateli za přijetí platby.

ONLINE PLATBY (GOPAY a bankovní převody) jsou bez poplatků!

____________________________________________________________________________________________________________

ODLOŽENÁ OBJEDNÁVKA - kompletní informace.


Pro pravidelné a registrované zákazníky máme připravenou speciální možnost - ušetřit náklady na poštovném a odkládat u nás zboží po dobu 3 měsíců.
Způsob je velice jednoduchý - zákazník vybere při objednávce možnost "ODLOŽENÁ OBJEDNÁVKA" a uhradí částku dle pokynů v emailu pouze za zboží. Tuto možnost může využívat i v dalších objednávkách. Až si bude přát všechny objednávky odeslat, v té poslední vybere poštovné a do poznámky uvede, že žádá odeslat všechny odložené objednávky (to je velmi nutné uvézt, bez toho nebudou odložené objednávky odeslány). Pokud některá z dílčích objednávek dosahuje částky pro získání poštovného zdarma, poštovné hradit v poslední objednávce nemusí - v takovém případě zákazník uvede v poznámce jakého přepravce chce pro odeslání využít.
Částky všech objednávek se pro poštovné zdarma nesčítají, tedy pokud žádná z dílčích objednávek nedosahuje výšky sumy pro získání poštovného zdarma, je nutné jej zadat a uhradit v poslední objednávce.

Tato služba je určena výhradně pro pravidelné zákazníky našeho obchodu - podmínkou je, že musí být registrovaní.

Charakteristika pravidelného zákazníka - alespoň 2 nákupy měsíčně v celkové hodnotě 1000,- Kč, či více objednávek v menší hodnotě.

 


 

Článek VIII.

Způsob platby

 1. Bankovním převodem z účtu kupujícího na účet číslo: 2001991642/kód banky 2010, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s. (pro zákazníky z České republiky) a na účet číslo: 2401991668/8330 - IBAN: CZ8220100000002401991668, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, jež je vedený u společnosti FIO banka a.s. (pro zákazníky z celé EU včetně Slovenska), přičemž variabilní symbol platby tvoří vždy číslo objednávky.
 2. Dobírkou, kdy peníze jsou inkasovány v hotovosti kurýrem při předání zboží.
 3. ONLINE PLATBY - Gopay, Online bankovní převody.
 4. Paypal - elektronický platební systém. Na účet prodávajícího: info@hokej-karty.cz. 
  Pokud zákazník vybere způsob platby přes bezhotovostní systém převodu plateb PAYPAL, celková částka je automaticky v objednávce navýšena o 5%, což odpovídá poplatkům, které následně strhne společnost Paypal provozovateli za přijetí platby. Sližba je dostupná pouze pro zahraniční zákazníky, kromě Slovenska.

Pozn. Objednávky, které budou hrazeny předem bankovním převodem budou expedovány až poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího a to během následujících 24 hodin.

V případech, kdy zákazník vybere způsob platby předem na bankovní účet (ať už na český či slovenský účet), je objednávka splatná do 3 pracovních dnů.
V případě, že zákazník platbu do 3 pracovních dnů neuhradí, bude objednávka stornována. Prodávající ve většině případů po 3 dnech kontaktuje kupujícího prostřednictvím emailu či telefonu, aby zjistil důvod zpoždění platby, není to však povinností prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat žádnou s dalších objednávek pro osoby, které již jednou objednávku vyplnili a platbu neodeslali, stejně tak i pro osoby, jež nevyzvednou zboží objednané na dobírku, které neodeberou a vrátí se zpět prodávajícímu.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.Článek IX.

Právo na vrácení zboží

 1. Zákazník má právo zrušit objednávku kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.
 2. Bez udání důvodu může zákazník vrátit část již dodaného zboží do 5-ti pracovních dnů. Zboží, které nesmí mít poškozený originální obal, je nutno doručit i s původním daňovým dokladem bezpečným způsobem (osobně, doporučeným dopisem či balíkem) do místa podnikání prodávajícího. Odeslání reklamovaného zboží obyčejnou zásilkou nedoporučujeme, protože není možné zásilku po cestě či v případě ztráty sledovat a případně dohledat. Doručení zboží na adresu prodávajícího hradí zákazník. Protokol o vypořádání reklamace, nový daňový doklad a odpovídající finanční částka bude zaslána na korespondenční adresu nebo bankovní účet zákazníka nejpozději do 10 dní od doručení vráceného zboží prodávajícímu.
 3. Rozhodne-li se zákazník pro odstoupení od smlouvy či vrátit část zboží v této lhůtě, je nutno dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění bude zákazníkovi vrácena kupní cena.

  Odeslat oznámení na adresu: HOKEJ-KARTY.CZ s.r.o.
  Reklamace, Vrchlického 1092, 436 01 Litvínov

  nebo emailem na info@hokej-karty.cz. Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete na konci obchodních podmínek a je jejich součástí.

  Zboží odeslat nebo předat na adresu: HOKEJ-KARTY.CZ s.r.o.
  Reklamace, Vrchlického 1092, 436 01 Litvínov

  Vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně průvodního dokladu) a s originálním dokladem o koupi.
  Zboží není možné zaslat na dobírku, je vhodné zboží pojistit. Neofrankované a zpět zaslané zásilky a dodávky, bez předchozí domluvy s personálem, nebudou přijaty.
  Náklady na vrácení zboží a nebezpečí škody na věci nese zákazník.

  Prodávající se zavazuje, vrátit zaplacenou kupní cenu do 14 dnů od vrácení zboží na bankovní účet zákazníka.

Článek X.

Záruka, servis

 1. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky dle platné právní úpravy od okamžiku předání zboží kupujícímu. Internetový obchod www.hokej-karty.cz vyplní před odesláním zásilky záruční list, je-li výrobcem k produktu poskytován.
 2. Prodávající ručí zákazníkovi za každý rozpor se smlouvou existující v okamžiku dodání zboží.
 3. Kupující je oprávněn reklamovat vady jakosti zjevné do 5 dnů od převzetí zboží a vady jakosti skryté po dobu použitelnosti zboží.
  DŮLEŽITÁ INFORMACE K PRODEJI BOXŮ A BALÍČKŮ. Upozorňujeme, že u balíčků hokejových karet (či boxů) nejen starší výroby mohou být v některých případech uvnitř obsažené karty slepené k sobě (či jinak poškozené). A při následném odlepení může dojít k poškození jednotlivých karet. Tento stav nemůže být předmětem reklamace, protože prodávající nemá žádnou možnost slepení ani následné poškození karet ovlivnit - v případech, kdy krabice či balíček nejsou evidentně poškozeny špatnou manipulací. Doporučujeme, pokud objevíte například v boxu slepené karty, nerozbalujete jej celý a pošlete nám zpět vše, kromě otevřeného balíčku. Částku za poměrnou část samozřejmě uhradíme na zákazníkův bankovní účet. Pokud však zákazník rozbalí všechny balíčky i přesto, že budou karty slepené a tedy znehodnocené, takové zboží již reklamovat nelze. Pokud zákazník převezme od kurýra krabici, která bude obsahovat boxy či balíčky evidentně poškozenou, pak toto je samozřejmě možné reklamovat přímo u přepravce, se kterým je nutné na místě sepsat oznámení o poškození tak, abychom my, jako odesílatel, mohli následně celou věc postoupit k reklamaci.
  V případě, kdy výrobce hokejových karet uvádí na krabici boxu počet balíčků, či na balíčku počet karet, a tento počet není dodržen, takový případ není předmětem reklamace u prodejce, ale lze v případě dokumentace (nejlépe video z rozbalení) podat reklamaci u výrobce, vyjma firem, které již hokejové karty nevyrábí (Pacific, Donruss, Topps ad.) Pokud je box zajištěn ochrannou fólií, či balíček není poškozen, prodejce nemůže nijak ovlivnit chybu, která vznikla při balení výrobce. Týká se také jakéhokoliv poškození karet, či jiného nedopatření, způsobeného výrobcem. 
  U společnosti UPPER DECK je možné produkty reklamovat přes reklamační oddělení - QA@upperdeck.com.
  K reklamaci je třeba zaslat fakturu za nákup zboží, vyfocený čárový kód (obvykle nalepený uvnitř boxu), popis nedostatků (poškozené či chybějící karty, apod.), v případě poškození také foto poničených karet.
  Výrobce po přijetí emailu přidělí reklamaci číslo a zašle zákazníkovi pokyny jak postupovat dále, aby došlo k náhradě poškozených karet. V některých případech výrobce požaduje poškozené karty zaslat zpět na jeho adresu, poštovné kompenzuje obvykle dodávkou extra karet navíc.
  Pokud obdržíte jednotlivé objednané karty (či box a balíčky) poškozené, je nutné zdokumentovat způsob zabalení a veškerý obalový materiál, včetně obálky, či krabice. Pokud je zboží poškozeno přepravcem, je nutné sepsat zprávu o poškození přímo s doručujícím přepravce, prodávající bude po sepsání reklamace s kupujícím, následně reklamaci řešit s přepravcem.
 4. V případě dodávaného rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok buď na bezplatné uvedení zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy, nebo náhradního dodání zboží nebo na přiměřené snížení kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.
  Pokud není např. u boxů dodrženo množství balíčků, či počet karet v balíčcích, doporučujeme ihned po zjištění přestat rozbalovat a celou věc řešit neprodleně s námi. Pokud je chyba na naší straně, samozřejmě je zboží možné vrátit prodávajícímu. Pokud však zákazník bude s rozbalováním produktu (boxů, casů) pokračovat i přes zjištění nedostatku, nárok na reklamaci zaniká.
  Pokud je chyba na straně výrobce, je možné řešit celou situaci s ním (aktuálně pouze Upper Deck). V takových případech nevyhazujte obal od boxu.

Reklamaci je třeba uplatnit písemně na adresu prodejce:
HOKEJ-KARTY.CZ s.r.o.     
Reklamace, Vrchlického 1092, 43601, Litvínov, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění nejpozději ve lhůtách uvedených výše.

 1. V reklamaci nutno uvést: číslo objednávky, den vyplnění objednávky (ve tvaru DD.MM.RRRR), datum převzetí zboží, specifikaci reklamovaných závad a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající Vás obratem vyrozumí o dalším postupu.
 2. Náklady na vyřízení oprávněné reklamace nese prodávající.
 3. Dle ustanovení § 598 občanského zákoníku má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace.
 4. Spotřebitel bude do 30-ti dnů telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

Článek XI.

Ochrana osobních dat.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu. (osobní údaje nejsou poskytnuty třetím stranám  s výjimkou přepravce).
   Žádost ve věci zpracování údajů je na vyžaádání.
    
  2. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky  platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího www.hokej-karty.cz v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 3. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.
 4. Internetový obchod www.hokej-karty.cz neodpovídá za škody vzniklé chybným použitím objednaného zboží, v případě, že se zákazník v případě nejasností neporadil s prodávajícím. Taktéž si internetový obchod www.hokej-karty.cz vyhrazuje možnost tiskové chyby v našem internetovém obchodě i co se týká ceny nabízeného zboží. Objednávky, ve kterých bude zboží s mylně uvedenou cenou, může prodávající odmítnout.

Článek XIII.

Řešení sporů a Salvátorská doložka

 1. Veškeré závazkové právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím vzniklé z internetového obchodu se řídí těmito obchodními podmínkami a právním řádem ČR. Kolizní normy se neužijí.
 2. Místem soudu pro všechny vzniklé spory mezi kupujícím a prodávajícím je Okresní soud v Mostě (Česká republika).
 3. Salvátorská doložka:

Pokud by byla a nebo se stala jednotlivá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek neplatnými, nastupují na jejich místo právně přípustná ustanovení, která stojí nejblíže původnímu záměru. V ostatním jsou podmínky účinné.NEZBYTNÉ ÚDAJE A SPOJENÍ:

 • HOKEJ-KARTY.CZ s.r.o.  
  Vrchlického 1092 (kamenná prodejna)
  43601 Litvínov
  IČO: 10887555
  DIČ: CZ10887555
  email: info@hokej-karty.cz
  facebook: hokej-karty.cz
  tel. 602 635 912

  Kontaktní osoba: Pavel Bartko
  E-mail:info@hokej-karty.cz

WWW: www.hokej-karty.cz

Kontaktní osoba pro přípravu zásilek: Petra Fábiková, Monika Roudná
Tel. : +420 602 635 912, e-mailinfo@hokej-karty.cz

 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)


Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: HOKEJ-KARTY.CZ s.r.o., Vrchlického 1092, 43601 Litvínov (info@hokej-karty.cz)

Oznamuji tímto, že odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

Jméno a příjmení kupujícího:

..................................................................................

 

Adresa kupujícího:

..................................................................................

..................................................................................

 

Datum objednání zboží: ...........................................

Číslo faktury*: ...........................................................

Číslo objednávky*:  ...................................................

Číslo účtu pro bezhotovostní vrácení kupní ceny:

..................................................................................
 

Kupní smlouva a Odstoupení od smlouvy se řídí Obchodními podmínkami uvedenými
na webu www.hokej-karty.cz.

 

Podpis kupujícího: .............................................


(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 

Datum ............................................................................

 

(*) Nepovinný údaj, jeho vyplnění však urychlí vyřízení Vašeho požadavku

Do této stránky vepište obecné obchodní podmínky e-shopu.