HOKEJ-KARTY.CZ ONLINE OBCHOD - Sbírej, vyměňuj, bav se!

Nákupní košík

V košíku nejsou vloženy žádné položky...

Grading hokejových karet

Co je to grading?

Jedná se speciální ohodnocení stavu (kvality) dané hokejové karty. Ta je důkladně prohlédnuta, ohodnocena výslednou známkou (na základě čtyř sledovaných parametrů) a poté vložena do speciálního tvrdého plastového obalu. Pro tuto kartu existuje termín “graded card”, obecně karta zatavená do plastového obalu se označuje jako “slabbed card”.

Jak se karty gradují?

Hodnocení karet provádí speciálně vyškolení zaměstnanci, kteří s kartou pracují v rukavicích, aby se předešlo možnému poškození karet. K základnímu vybavení patří speciální lampy a optika umožňující prohlédnutí karty do nejmenšího detailu. Tímto způsobem jsou odhaleny i vady, které by zůstaly běžnému pohledu skryty. Pracuje se se čtyřmi základními kritérii (rohy, okraje, povrch, vycentrování karty). Karty ke gradování většinou posíláte poštou, následně vám je pečlivě zabalené posílá firma zpět. Také se s touto službou můžete setkat na některých zámořských burzách.

Které karty můžu poslat na grading?

V tomto ohledu samozřejmě žádné omezení neexistuje. V současnosti se nejvíce posílají karty z nováčkovské sezóny daného hráče. Ať už samotné RC (zejména karty YOUNG GUNS), ale také inserty, podepsané karty... Spousta sběratelů se rozhodne sesbírat např. nějakou sérii podepsaných karet a následně je všechny pošle na grading s cílem ochránit svoji investici. Grading je spjat i s řadovými kartami, i když se samozřejmě zatím nejedná o nové MVP, ale tzv. Vintage karty z počátku století, popř. legendární série z 50.let. Spousta starších vydaných karet měla tiskové vady, na dalších zaúřadoval pověstný zub času, takže vlastnit kvalitní kartu Maurice Richarda či Howieho Morenze v top kvalitě je opravdu nákladnou záležitostí. V poslední době se již začíná zvedat hodně i hodnota karet z 90. let v případě maximální známky - 10.

Proč se vlastně karty “gradují”?

Existuje několik důvodů, proč sběratelé svěřují své karty do rukou odborníků. Jedním z prvních je ochrana karty, vždyť napevno zatavený obal zaručuje naprosté bezpečí (pro tento druh zabezpečení karet nabízí Beckett Grading Service speciální službu, kdy štítek není opatřen údaji o kvalitě karty, pouze vám kartu bezpečně uloží do pevného obalu). Mnohem častější motivací je samozřejmě zvýšení ceny karet. Pokud si vezmete, že spousta RC karet má kupříkladu 999 kusů a vám se do rukou dostane karta, která bude jako jedna z deseti ohodnocena např. vysokým stupněm 9.5 či 10, najednou v rukou držíte naprostý unikát. Právě nejdražší prodaná hokejová karta byla nováčkovská kartička samotného Gretzkyho, ovšem v top kvalitě (Grade 10). Pokud byste měl pocit, že nějaká hodnotnější nováčkovská karta z Vaší sbírky má šanci dosáhnout vysokého hodnocení, pouvažujte nad gradingem.
V neposlední řadě grading také slouží k ověření pravosti karty.

Při koupi “gradovaných” karet se můžete setkat zejména se 4, 5 ti tradičními značkami.. Tou první je BGS (Beckett Grading Services) - nejuznávanější firma Beckett, pokud máte kartu s gradovanou BGS a PSA, tak většina sběratelů sáhne po BGS díky přeci jen trochu přísnějšímu posuzování. Dále již zmiňované PSA (Professional Sports Authenticator), SGC (Sportscard Guaranty Corporation), KSA, nebo MINT. V posledních letech se díky rostoucímu zájmu a zavalení největších firem (BGS a PSA) na trhu zabydlují také další společnosti, které teprve bojují o přízeň sběratelů (GCG, SMA...).

Je potřeba být při koupi obezřetný, protože každá firma má trochu jinou škálu hodnocení, což zvláště u RC karet v top kvalitě může znamenat ztrátu ve stovkách či tisících korun! Navíc se stupnice pro staré karty (vintage cards) mírně liší.


Beckett Grading Service (BGS)

-    pracuje se stupnicí od 1 do 10, přičemž se boduje po půlstupních. Tedy např. 8.5, 9, 9.5 a 10 jako maximum. Kromě toho je každá karta vybavena barevným štítkem, který odráží výslednou známku gradingu. Pro nejkvalitnější karty je vyhrazený černozlatý štítek (10 Pristine Black), zlatý štítek (Pristine 10, či 9.5), následuje stříbrný (8.5 a 9) a konečně bílý (8 a méně). Každé hodnotě odpovídá také slovní hodnocení (viz. níže)


Součástí každého štítku je také plné označení karty (rok, výrobce, série, jméno hráče, číslo karty, limitace), dále pořadové číslo karty v databázi a konečně čtyři údaje rozhodující o výsledné známce. Správně, pro grading se sleduje více faktorů.

Centering (centrování karty)

- nerovnoměrné centrování je problém, se kterým se setkáváme především u starých karet (díky méně kvalitní tiskařské technice). Běžně se stávalo, že arch karet byl natisknut šikmo. Je důležité, aby rozměry karty byly ve všech směrech stejné, pokud je karta opatřena rámečkem z obou stran, sleduje se, zda jsou okraje mimo rámeček stejně široké na obou stranách.

Corners (rohy)

- nejzranitelnějším místem každé karty jsou její rohy. Snadno se poškodí při balení, nesprávném skladování nebo obyčejným nešetrným uložením do alba. Největším zklamáním samozřejmě je, pokud z balíčku vytáhnete již poškozenou kartu. V tomto případě by měl výrobce reagovat na Vaši stížnost a kartu vyměnit (možné aktuálně pouze pro Upper Deck). Rohy by měly být ostré, bez jakýchkoliv vlákýnek papíru kolem. Ohnutí či roztřepení snižuje hodnotu kartu. U řadových karet se samozřejmě nejedná o problém - přesto pokud kartu prodáváte, měli byste kupujícího upozornit na stav prodávané karty a počítat s nižší cenou. Daleko závažnější komplikací je hodně poškozený roh u hodnotné RC karty, kdy se můžete dostat třeba na desetinu původní hodnoty!

Edges (okraje či hrany)

- hrany karet nevykazují tak viditelná poškození jako rohy, přesto mohou být poškozeny nešetrnou manipulací či chybou ve výrobním procesu. S poškozenými okraji se setkáváme hlavně u silnějších karet (např. patch), které jsou skládány z více vrstev. Právě horní polaminovaná může být pokrčena nebo nekvalitně slepena. Poškození bude patrnější u karet s lesklým povrchem. Při pohledu na kartu musí být všechny hrany v rovině, bez poškrábání  či promáčknutí.

Surface (povrch)

- společně s poškozením rohů představuje poškození povrchu nejviditelnější vadu. V době, kdy je spousta karet tisknuta na lesklém plastovém povrchu (např. Rookie Premier Auto patch) si můžete při pečlivějším zkoumání všimnout nestejně silné vrstvy nátěru, drobných prasklinek, škrábanců. Může také dojít k špatnému nalisovaní horního dílu a tím pádem vzniku nežádoucího záhybu.


Autograph (podpis)

-    k základním čtyřem parametrům se v posledních letech přidalo i hodnocení kvality podpisu. Jak jsme již uvedli, většina gradovaných karet představuje právě RC karty, které jsou z velké části doplněny o podpis hráče. Samozřejmě není příjemné mt kartu v perfektním stavu, bohužel však s rozmazaným podpisem. Firmy se tomuto snaží předejít používáním kvalitních fixů. Stupnice pro hodnocení podpisů má celkem 5 bodů (škála od 5 do 10, tentokrát pouze celé stupně).

10 - nádherný podpis, v každé části stejně silný, bez rozmazaných částí

9 - opět se jedná o kvalitní podpis, na první pohled perfektní, přesto obsahuje drobné vady, které si všimnete až při podrobnějším zkoumání. V podpisu se vyskytují třeba drobné bublinky. Důležité ale je, že nesmí být vyblednutý nebo rozmazaný.

8 - u podpisu jsou patrné drobné nedostatky hned na první pohled. Rušivým elementem mohou být např. větší bublinky (nekvalitní fix), drobná místa, na kterých barva úplně nepřilnula k podkladu. Může být lehce vyblednutý nebo rozmazaný.

7 - nedostatky jsou zřejmé, kromě drobných škrábanečků v podpisu nebo větších bublinek se můžete setkat s vyblednutím, okolí podpisu je potřísněno inkoustem.

6 - na první pohled je zřejmé těžké poškození karty, podpis je nekvalitní, ruší celkový dojem z karty. Jeho část je buď výrazně vyblednutá, rozmazaná nebo úplně chybí. Součástí jsou často okrsky inkoustu kolem podpisu.

5 - celý podpis je rozmazaný, chybí větší část, výrazně rozmazaný inkoust, podpis je vybledlý.


Stupnice používaná pro graded karty (3 nejznámější firmy)

                                        BGS              PSA            SGC

Pristine                           10               N/A             100

GemMt                            9.5              10                98

Mint                                 9                 9                96

NmMt+                            8.5              N/A              92

MnMt                               8                  8               88

MrMt+                             7.5              N/A              86

MrMt                                7                 7                84

N/A - nepoužívá


Jak je patrné, SGC udává kvalitu karet v procentních bodech, naopak BGS a PSA mají pro nejkvalitnější kartičku vyhraženo hodnotu “10”.
Přesto PSA 10 odpovídá 9.5 u BGS (GemMt), tedy karta ohodnocena BGS 10 (velice vzácný jev) je ještě v lepším stavu než PSA 10!!!

Samozřejmě firmy umožňují nahlédnout do databáze jimi gradovaných karet, ve kterých je možné dohledat, kolik kusů od určité karty bylo u nich gradováno a jaké dosáhly hodnoty. Pokud tedy objevíte např. RC kartu Ovechkina na sérii The Cup se stupněm 9.5 (GemMt), můžete navštívit stránky BGS, vyhledat “population report” a po zalogování (stačí vám přihlašovací jméno na Beckett.com) zadat potřebné údaje (sport, série nebo jméno hráče). Dostanete tabulku, ve které jsou uvedeny informace o všech gradovaných kartách. Takže zjistíte, že z celkového počtu 99 karet je u Ovechkina gradováno hned polovina (!!), desítku (pristine) nedostala žádná, ale na 9.5 (GemMt) je ohodnoceno 10 karet. Pokud si koupíte tedy jeho RC kartu o hodnotě 9.5, budete mít doma jednu z deseti takto kvalitních RC karet! Právě v tomto spočívá kouzlo gradingu - každá karta má přesně danou kvalitu...


Seznam firem zabávajících se gradingem s internetovými adresami.


BGS - Beckett Grading Services
http://www.beckett.com/grading/


PSA - Professional Sports Authenticator
http://www.psacard.com/


KSA
http://www.ksagrading.com/home.html

files/2021/bannerGB.png